Iban Martínez i Asensio

Biografia

Iban Martínez i Asensio va nèixer l'any 1977 i i viu al nucli urbà. Va cursar el Grau d'Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), té un Màster de Direcció Comercial i Força de Vendes (CESDE - Barcelona), una titulació de Tècnic en Gestió Empresarial per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques. És propietari i gerent de l'empresa Invertic, SCP, que es dedica a la consultoria i els serveis informàtics. És instructor de busseig i aficionat a la muntanya, l'escalada, la BTT i , en general, als esports a l'aire lliure. És membre actiu de l'assemblea territorial de l'ANC, de l'AMPA de l'Escola Països Catalans i va ser soci fundador de l'AMPA de l'Escola Bressol Nova Espurna.

Declaració de béns - mandat 2015-2019

Data recollida de les dades: Juny de 2015

Data de publicació: Gener de 2019

Retribució

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial perceben pel dret d'assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 100 euros per sessió.

Iban Martínez i Asensio

Et pot interessar

Última revisió 08/02/2017